Cutes Corporation

No. 2-22, Nan Yuan Rd.,
Chung Li City, Taoyuan 320
Taiwan
Phone: 886-3-4612333
Fax: 886-3-4526227
Contact: Angela Chiang, Sales Rep.

Web: www.cutes.com.tw