SYX Bearing

No. 979, Jixian Road
Baoshan, Shanghai
China
Phone: +86 21-6351 7217
Fax: +86 21-6352 5787

Web: www.syxbearing.com