Nanjing Cyd Precision Mach. Manu. & Sales Cent

169 Jiqingmen Street
Nanjing, 210017
Nanjing, Jiangsu 210017
China
Phone: +(86) 25-8641-3490
Fax: +(86) 25-8641-3490
Contact: Jia Wang, Sales Manager

Web: www.cydgears.com.cn